Večpredstavnost in hipertekst 2015

vih, 2015, večpredstavnost, hipertekst, dnevnik

5. Materiali zaključne predstavitve — 19 januarja, 2016
ZAKLJUČNA REFLEKSIJA — 10 januarja, 2016

ZAKLJUČNA REFLEKSIJA

Pozdravljeni,
poleg vseh mojih refleksij, ki so objavljene pod naslovom 1. REFLEKSIJA, sledi še zadnja zaključna refleksija.

 • Moj prispevek pri projektnem delu na katerega sem najbolj ponosna:

Menim, da sem veliko prispevala k delovanju skupine tako z lastnimi idejami, z usklajevanji raznovrstnih idej celotne skupine ter z načrtovanjem ter usklajevanjem dela v skupini. Prav tako pa sem veliko prispevala k projektu z izdelavo grafičnih in zvočnih elementov.

 • Možne razširitve didaktične igre:

Igro bi v prihodnosti lahko razširile tako, da igra ne bi bila linearna. Torej bi imel igralec možnost kreiranja samostojne poti. Igro bi lahko dopolnile tudi tako, da bi bil igralcu na voljo tako lik moškega spola, kot lik ženskega spola. Vsekakor pa bi bil igralec bolj vživet v igro, če bi bila igra prvoosebna.
Prav tako bi lahko v prihodnosti tudi razširile namen igre, saj je igra v večji meri namenjena le utrjevanju že osvojene učne snovi. Torej bi lahko igri dodale tudi nekaj poglavij, ki bi bile namenjene osvajanju nove učne snovi.

 • Največja pomanjkljivost igre:

Največja pomanjkljivost igre je, da je igra linearna.

 • Refleksija o dinamiki dela v skupini, težavah s katerimi smo se soočali:

Menim, da je delo v skupini potekalo zelo dobro. Prav vse smo skupini nekaj doprinesle in tako izoblikovale popolno skupino. Zelo mi je bilo všeč, da smo vse v igro vložile približno enako količino truda in časa. Všeč mi je bilo tudi to da smo si vsak teden zastavile cilj, ter si glede njega pravično razdelile naloge.
Večjih težav tekom izdelovanja projekta ni bilo. Velja pa omeniti nekaj manjših. Tekom izdelovanja projekta smo bile nekaj dni na bolniški tako jaz, Anja in Alja v različnih časovnih obdobjih. Tako se je tempo dela malce upočasnil. Pošlo je tudi nekaj »živčkov«, ko smo čakale na odgovor avtorjev glasbe, ki smo jo želele uporabiti v igri. Zadnji največji šok pa je bil, ko se nam projekt z neznanega razloga ni hotel več naložiti  v programsko okolje e-Adventure. Vendar smo imele srečo, saj smo našle en teden star »back up« in posledično hitro nadoknadile izgubljeno.

 • Število ur, ki sem jih individualno porabila za projektno delo:

Ocenjujem, da sem za projektno individualno delo porabila okoli 250 ur.

Lep pozdrav,
Špela Zavrl

1. OBJAVA DIDAKTIČNE IGRE — 7 januarja, 2016

1. OBJAVA DIDAKTIČNE IGRE

KRATEK OPIS IGRE

Otok Binari je izobraževalna igra za pouk računalništva, namenjena učencem 2. triletja.  Igra je namenjena  utrjevanju snovi dvojiškega številskega  sistema, torej utrjevanju pretvarjanja med dvojiškim in desetiškim številskim sistemom.
Igra se začne z začetno animacijo. V njej izvemo, da se igralec t.i. Pubec vrača s potovanja in se mu mudi domov, saj s seboj nese zdravilne kapljice za bolno mamo. Toda, med letom letalo preleti temen oblak, kjer ga strela pokvari in zato strmoglavi v morje. Pubec nato utrujen priplava na obalo otoka, kjer  stoji info točka. Ko Pubec vstopi v info točko, mu Binarka razloži, da je prišel na otok Binari, kjer poznajo le binarna števila.  Po pogovoru z Binarko se prične razburljivo raziskovanje  po otoku Binari.
Ker se Pubcu mudi, mora čim bolje rešiti vse aktivnosti. Pravilnost aktivnosti se odraža z številom zbranih zvezdic te pa vplivajo na to ali bo Pubec odšel z otoka ali ne ter s kakšnim oziroma kako hitrim prevoznim sredstvom.

UČNI CILJI

 • Učenec ponovi koncept dvojiškega številskega sistema.
 • Učenec utrdi pretvarjanje iz desetiškega v dvojiški številski sistem.
 • Učenec utrdi pretvarjanje iz dvojiškega v desetiški številski sistem.

KRATKA NAVODILA

 • ZA UČITELJA:
  Igra je namenjena učencem druge triade devetletne osnovne šole. Igro se lahko uporabi pri pouku računalniških predmetov, pri računalniških krožkih, itd.. Namenjena je utrjevanju snovi  s področja dvojiškega številskega sistema, predvsem pretvarjanja med desetiškim in dvojiškim sistemom.
  Za igranje te igre je torej potrebno, da učenci razumejo dvojiški sistem. Priporočljivo je, da učenci igro igrajo samostojno ter da jo igrajo v svojem tempu, saj le tako lahko dodobra utrdijo znanje pri pretvarjanju med desetiškim in dvojiškim sistemom.
 • ZA UČENCA:
  Igra te bo popeljala v svet dvojiškega oz. binarnega zapisa števil.
  V vsakdanjem življenju že poznamo desetiški zapis, torej uporabljamo naslednja števila: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Prebivalci otoka Binari pa znajo šteti le s pomočjo dveh števil, ki sta 0 in 1. Zato na otoku Binari uporabljajo le dvojiški zapis števil.
  Tekom popotovanja in raziskovanja po otoku Binari se boš naučil/a kako števila, ki so zapisana z desetiškim številskim zapisom, zapisati le s pomočjo dveh števil, ki sta 0 in 1. Ter števila, ki so sestavljena le iz števil 0 in 1, torej ki so zapisana v dvojiškem zapisu števil, preoblikovati tako, da bodo zapisana v desetiškem zapisu števil.

DIDAKTIČNA IGRA

slika

 

Povezava do igre se nahaja tukaj.

 

 

 

3. INFOGRAFIKA — 5 januarja, 2016
Barvna shema, osnutek grafike in scenarij — 18 novembra, 2015

Barvna shema, osnutek grafike in scenarij

Pozdravljeni!

Predstavljamo vam barvno shemo ter opis le te, približen osnutek scen in scenarij igre.                                                                                                                                                                                                                                             Vesele štajerke

 

BARVNA SHEMA 

 • tabela (kode barv)
  barvna shema (1).png
 • opis: Ker je igra namenjena učencem v drugi triadi, smo si izbrale bolj žive odtenke barv. Glede na barve karakterja smo uskladile barve scen. Za glavno osebo in »Binarce« smo uporabile malo bolj žive barve, kot za scene v katerih se nahajajo. Na splošno smo uporabile nekaj osnovnih barv (rjava, rumena, oranžna, rdeča, zelena, modra, bela, siva, črna) in pri vsaki barvi tri različne odtenke barv.

 

GRAFIČNA SHEMA

 

SCENARIJ IGRE

1. REFLEKSIJA — 10 novembra, 2015

1. REFLEKSIJA

Pozdravljeni,

v nadaljnjem delu bom zapisala refleksijo o izdelovanju izobraževalne igre z naslovom “Otok Binari”. Igrico izdelujem skupaj z Aljo, Ano in Anja in naša skupina se imenuje “Vesele Štajerke”.

Z trenutnim delom v skupini sem izredno zadovoljna, saj delo poteka boljše kot sem v začetku pričakovala. Čeprav trenutno delo poteka hitro in brez težav pa smo imele v začetku snovanja idej ter zgodbe težave. Težko se je bilo domisliti zgodbo s katero bi dosegle vse zadane cilje. Kljub temu je vsaka izmed nas povedala idejo, nato pa smo le te ideje analizirale in se dogovorile preko kompromisov za temeljno zgodbo. Takoj zatem, ko smo zgodbo zasnovale do podrobnosti, pa je delo steklo “kot po maslu”.

Menim, da vzdušje v skupini ne bi moglo biti boljše, saj v skupini prevladuje delovno in sproščeno vzdušje. Predvsem me veseli, da si delo enakovredno razdelimo, vsaka naredi dano nalogo v danem času, si nudimo pomoč ter upoštevamo mnenja vseh članic. O vseh večjih korakih in daljnih načrtih pa se vedno tudi posvetujemo.

Všeč mi je tudi, da se temperamentno in po značaju izredno dobro dopolnujemo in tako sestavljamo izredno trdno skupino.
Želim in upam da bo naše delo potekalo še tako naprej in da nam uspe narediti izredno kakovostno didaktično igro.

Lep pozdrav,

Špela Zavrl