Čeprav ima ta refleksija naslov zaključna refleksija je to moja prva in zadnja. Ker sem se skupini pridružila malo kasneje je tudi to moja prva refleksija. Mislim, da smo se v skupini kar dobro ujele, ostale v skupini so me po enem mesecu in pol premora na faksu lepo sprejele in mi vse razložile, ter mi dale delo, česar sem bila zelo vesela. Na začetku sem imela nekaj težav, ampak sem jih kaj kmalu dohitela.

  • Na kateri vaš prispevek pri projektnem delu ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna na grafiko mesta, ki sem jo naredila. Moram priznati, da na začetku programa Inkscape nisem ravno obvladala. Ko pa sem delala grafiko mesta sem se veliko naučila in zdi se mi, da sliko tudi kvalitetno narisala in pobarvala.

  • Katere so po vašem mnenju možne razširitve vaše didaktične igre (dizajn, zvok, programiranje, cilji, namen …)?

Menim, da bi bile možne razširitve, pri tem, da bi igralec sam poiskal ustrezno hišo v mestu, se bolj gibal med sobami, iskal ključ od vrat… Prav tako sem tudi mnenja, da bi lahko bil zvok bolj kvaliteten kar bi še bolj popestrilo igro.

  • Kaj je največja pomanjkljivost vaše igre?

Po mojem mnenju je največja pomanjkljivost naše igre ne dovolj kvaliteten zvok, zato lahko včasih igralca kaj zmede.

  • Kratko zapišite refleksijo o dinamiki dela v skupini, težavah ali problemih, s katerimi ste se sami soočali.

Delo v skupini je bilo dobro. Menim, da smo zelo dobro funkcionirale. Seveda pride v vsaki skupini do različnih mnenj, okusov ampak smo znale uskladiti mnenja, da je lahko delo potekalo naprej nemoteno. Problemi so se pojavljali takrat, ko je bilo kar naenkrat preveč dela in nismo zmogle dokončati vsega v enem dnevu. Ampak na koncu nam je uspelo.

  • Ocenite število ur, ki ste jih individualno porabili za projektno delo (VIH + ZIPUG skupaj).

Nisem si ravno beležila koliko ur dela sem porabila za projektno delo, vendar menim da je šlo za več kot 150 ur dela.